herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Mapa biuletynu

Urząd Miejski Recz
|___Dane
|___Kodeks etyczny
|___Współpraca z NGO
|___Procedury zatrudniania
|___Wnioski elektroniczne i karty usług
|___Polityka Jakości
Ochrona danych osobowych
|___Informacja o ochronie danych osobowych
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje i zapytania
|___Kalendarz posiedzeń
|___Transmisja i nagrania
|___Protokoły
|___Uchwały
Pomoc
|___Akceptowalne struktury dokumentów elektronicznych oraz rodzaje informatycznych nośników danych
Organa
|___Burmistrz Recza
|___Rada Miejska
|___Komisje Rady Miejskiej
|___Zadania i kompetencje Gminy oraz Rady
Oświadczenia majątkowe
|___Oświadczenia majątkowe
      |___WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
      |___Rok 2019
            |___Urząd Miejski
            |___Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych
            |___Radni Rady Miejskiej
      |___ Rok 2018
            |___Radni Rady Miejskiej - początek kadencji
            |___Radni Rady Miejskiej - Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji
            |___Osoby wydające decyzję w imieniu Burmistrza Recza
            |___Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych
            |___Radni Rady Miejskiej
            |___ Urząd Miejski
                  |___Początek kadencji
      |___Rok 2017
            |___Urząd Miejski
            |___Radni Rady Miejskiej
            |___Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych
            |___Osoby wydające decyzję w imieniu Burmistrza Recza
      |___Rok 2016
            |___Osoby obejmujące stanowiska
            |___Osoby ustępujące ze stanowisk
            |___Osoby wydające decyzję w imieniu Burmistrza Recza
            |___ Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe złożone w terminie do 30.04.2016 r. według stanu na dn. 31.12.2015 r.
            |___ Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych oświadczenia majątkowe złożone w terminie do 30.04.2016 r. według stanu na dn. 31.12.2015 r.
            |___Urząd Miejski
      |___Rok 2015
            |___Urząd Miejski
            |___ Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych oświadczenia majątkowe złożone w terminie do 30.04.2015 r. według stanu na dn. 31.12.2014 r.
            |___Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe złożone w terminie do 30.04.2015 r. według stanu na dn. 31.12.2014 r.
            |___Osoby ustępujące ze stanowisk
            |___Osoby obejmujące stanowiska
            |___Oświadczenia majątkowe Radnych i Burmistrza składane na 30 dni od dnia złożenia ślubowania
      |___Rok 2014
            |___Radni Rady Miejskiej - Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji
            |___Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe złożone w terminie do 30.04.2014 r. według stanu na dn. 31.12.2013 r.
            |___Urząd Miejski
            |___Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych według stanu na dn. 31.12.2013 r.
      |___ Rok 2013
            |___Urząd Miejski
            |___Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych według stanu na dn. 31.12.2012 r.
            |___Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe złożone w terminie do 30.04.2013 r. według stanu na dn. 31.12.2012 r.
      |___Rok 2012
            |___Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe złożone w terminie do 30.04.2012 r.
            |___Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych według stanu na dn. 31.12.2011 r.
      |___Rok 2011
            |___Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych według stanu na dn. 31.12.2010 r.
            |___Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe złożone w terminie do 30.04.2011 r. według stanu na dn. 31.12.2010 r.
      |___Rok 2010
            |___Oświadczenia złożone w terminie 30 dnia od dnia ślubowania tj. do dnia 31.12.2010 r. - kadencja 2010 - 2014
                  |___Radni Rady Miejskiej w Reczu w kadencji 2010 - 2014
            |___Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji 2006 - 2010
            |___Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych - stan na 31.12.2009 r.
            |___Radni Rady Miejskiej - stan na dn. 31.12.2009 r.
      |___Rok 2009
            |___Burmistrz Recza - stan na dn. 31.12.2008 r.
            |___Zastępca Burmistrza - stan na dn. 31.12.2008 r.
            |___Skarbnik Miejski - stan na dn. 31.12.2008 r.
            |___Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych - stan na 31.12.2008 r.
            |___Radni Rady Miejskiej - stan na dn. 31.12.2008 r.
      |___Rok 2008
            |___Radni Rady Miejskiej w Reczu - stan na 31.12.2007 r.
            |___Burmistrz Recza - stan na 31.12.2007 r.
            |___Zastępca Burmistrza Rafał Kudełka - stan na 02.12.2008 r.
            |___Zastępca Burmistrza Aleksander Jałowiecki - 07.11.2008 r.
            |___Zastępca Burmistrza Recza Aleksander Jałowiecki - stan na 31.12.2007 r.
            |___Skarbnik Miejski - stan na 31.12.2007 r.
            |___Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych - stan na dn. 31.12.2007 r.
            |___Pracownicy Urzędu Miejskiego zobowiązani do składania oświadczenia majątkowego- stan na 31.12.2007 r.
      |___Rok 2007
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych - na dzień 31.12.2006r.
                  |___Artur Petrykowski - Prezes ZUH "Komunalnik"
                  |___Andrzej Horoszkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu
                  |___Agnieszka Kajtowska - Dyrektor Gimnazjum w Reczu
                  |___Daniel Janiak - Dyrektor ZGKiM w Reczu
                  |___Jan Jagiełło - Dyrektor ZGKiM w Reczu
                  |___Edward Wojtysiak - p.o. Prezes Zarządu ZUH "Komunalnik"
                  |___Jolanta Kiłoczko - Kierownik MGOPS
                  |___Halina Błaszczak - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Reczu
                  |___Wiesław Łoński - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu
                  |___Jerzy Mikuła - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubieniowie
            |___Skarbnik - na dzień 31.12.2006r.
            |___Z-ca Burmistrza - na dzień 31.12.2006r.
            |___Kamila Jabłońska - Młodszy Referent ds. podatków i opłat lokalnych
            |___Radni - na dzień 31.12.2006r.
                  |___Leon Grzelak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu
                  |___Pater Andrzej
                  |___Misiek Mariola Beata
                  |___Skowrońska Zenona
                  |___Matczak Edmund
                  |___Juszczyk Mieczysław
                  |___Barna Stanisław Tadeusz
                  |___Robaczek Tadeusz
                  |___Paszowska Agata
                  |___Karpińska Bożena Wielgoszcz
                  |___Dobrzaniecki Ryszard
                  |___Wojciechowska Maria
                  |___Kowalewski Dariusz Juliusz
                  |___Konieczna Grażyna
                  |___Antosiewicz Tadeusz
            |___Burmistrz
            |___Radni (początek kadencji)
      |___Rok 2006
            |___Radni (koniec kadencji)
            |___Radni
            |___Kierownicy Jednostek
            |___Pracownicy wydający decyzje z upoważnienia Burmistrza
      |___Rok 2005
            |___Radni
            |___Kierownicy Jednostek
      |___Rok 2004
            |___Osoby odchodzące ze stanowisk
            |___Radni
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2003
            |___Osoby odchodzące ze stanowisk
            |___Radni
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Burmistrz
|___Wzory oświadczeń
      |___Wzory oświadczeń majątkowych za rok 2018
            |___OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY
            |___OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Prawo lokalne
|___Statut Gminy Recz
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___Sesje 2018 r.
            |___Sesja L
            |___ Sesja XLIX
            |___Sesja XLVIII
            |___Sesja XLVII
            |___ Sesja XLVI
            |___Sesja XLV
            |___Sesja XLIV
            |___Sesja XLIII
            |___Sesja XLII
            |___Sesja XLI
            |___Sesja XL
      |___Sesje 2017 r.
            |___Sesja XXXIX/17
            |___Sesja XXXVIII/17
            |___Sesja XXXVII/17
            |___ Sesja XXXVI/17
                  |___UCHWAŁA Nr XXXVI/194/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ? Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
                  |___UCHWAŁA Nr XXXVI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz.
                  |___UCHWAŁA NR XXXVI/192/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2017 - 2024.
            |___ Sesja XXXV/17
            |___ Sesja XXXIV/17
            |___Sesja XXXIII/17
            |___Sesja XXXII/17
            |___Sesja XXXI/17
            |___Sesja XXX/17
            |___Sesja XXIX/17
      |___Sesje 2016 r.
            |___Sesja XXVIII/16
            |___Sesja XXVII/16
            |___Sesja XXVI/16
            |___Sesja XXV/16
            |___Sesja XXIV/16
            |___Sesja XXIII/16
            |___Sesja XXII/16
            |___Sesja XX/16
            |___Sesja XIX/16
            |___Sesja XVIII/16
            |___Sesja XVII/16
            |___Sesja XVI/16
      |___Sesje 2015 r.
            |___Sesja XV/15
            |___Sesja XIV/15
            |___Sesja XIII/15
            |___Sesja XII/15
            |___Sesja XI/15
            |___Sesja X/15
            |___Sesja IX/15
            |___Sesja VIII/15
            |___Sesja VII/15
            |___Sesja VI/15
            |___Sesja IV/15
      |___Sesje 2014 r.
            |___Sesja III/14
            |___Sesja II/14
            |___Sesja I/14
            |___Sesja XLIX/14
            |___Sesja XLVIII/14
            |___Sesja XLVII/14
            |___Sesja XLVI/14
            |___Sesja XLV/14
                  |___UCHWAŁA Nr XLV/255/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz.
            |___Sesja XLIV/14
            |___Sesja XLIII/14
            |___Sesja XLII/14
            |___Sesja XLI/14
            |___Sesja XL/14
            |___Sesja XXXIX/14
      |___Sesje 2013 r.
            |___Sesja XXXVIII/13
            |___Sesja XXXVII/13
            |___Sesja XXXVI/13
            |___Sesja XXXV/13
            |___Sesja XXXIV/13 nadzwyczajna
            |___Sesja XXXIII/13 nadzwyczajna
            |___Sesja XXXII/13
            |___Sesja XXXI/13 nadzwyczajna
            |___Sesja XXX/13
            |___Sesja XXIX/13
            |___Sesja XXVIII/13
            |___Sesja XXVII/13
      |___Sesje 2012 r.
            |___Sesja XXVI/12
                  |___UCHWAŁA Nr XXVI/142/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
                  |___ UCHWAŁA Nr XXVI/143/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
            |___Sesja XXV/12
            |___ Sesja XXIV/12
            |___ Sesja XXIII/12
            |___Sesja XXII/12
            |___Sesja XXI/12
            |___Sesja XX/12
            |___Sesja XIX/12
            |___Sesja XVIII/12
                  |___Uchwały
            |___Sesja XVII/12
            |___Sesja XVI/12
      |___Sesje 2011 r.
            |___Sesja XV/11
            |___Sesja XIV/11
                  |___Informacje i sprawozdania
            |___Sesja XIII/11
                  |___Informacje i sprawozdania
            |___Sesja XII/11
                  |___Sprawozdania i informacje
            |___Sesja nadzwyczajna XI/11
            |___Sesja nadzwyczajna X/11
            |___Sesja nadzwyczajna IX/11
            |___Sesja VIII/11
                  |___Sprawozdania, wnioski
                        |___Wniosek Komisji Rewizyjnej oraz opinie RIO
            |___Sesja VII/11
            |___Sesja VI/11
                  |___Informacja i sprawozdania
                        |___Informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Recz
            |___Sesja V/11
            |___Sesja IV/11
            |___Sesja III/11
      |___Sesje 2010 r.
            |___Sesja II/2010
            |___Sesja I/2010
            |___Sesja XLIII/10
                  |___Informacje i sprawozdania
            |___ Sesja XLII/10
                  |___Informacje i sprawozdanie
                        |___Informacja o sytuacji Służby Zdrowia na terenie gminy Recz
            |___Sesja nadzwyczajna XLI/10
            |___Sesja nadzwyczajna XL/10
            |___Sesja nadzwyczajna XXXIX/10
            |___Sesja XXXVIII/10
            |___Sesja XXXVII/10
            |___Sesja XXXVI/10
            |___Sesja nadzwyczajna XXXV/10
      |___Sesje 2009 r.
            |___Sesja XXXIV/09
            |___Sesja XXXIII/09
                  |___Informacje i sprawozdania
                        |___Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.
                        |___Informacja o stanie oświaty i wychowania w gminie Recz za 9 miesięcy br.
            |___Sesja XXXII/09
                  |___Informacje i sprawozdania
            |___Sesja nadzwyczajna XXXI/09
            |___Sesja nadzwyczajna XXX/09
            |___Sesja XXIX/09
                  |___Informacja o sytuacji Służby Zdrowia na terenie gminy Recz
            |___Sesja XXVIII/09
            |___Sesja XXVII/09
                  |___Sprawozdania z działalności jednostek budżetowych za 2008 r.
            |___Sesja XXVI/09
            |___Sesja XXV/09
            |___Sesja nadzwyczajna XXIV/09
      |___Sesje 2008 r.
            |___Sesja XXIII/2008
            |___Sesja XXII/2008
            |___Sesja nadzwyczajna XXI/2008
            |___Sesja XX/2008
            |___Sesja XIX/2008
            |___Sesja XVIII/2008
            |___Sesja XVII/2008
            |___Sesja nadzwyczajna XVI/2008
            |___Sesja XV/2008
            |___Sesja nadzwyczajna XIV/2008
            |___Sesja XIII/2008
      |___Sesje 2007 r.
            |___Sesja XII/2007
            |___Sesja XI/2007
            |___Sesja X /2007
            |___Sesja IX/2007
            |___Sesja VIII/2007
            |___Sesja VII/2007
            |___Sesja VI/2007
            |___Sesja V/2007
            |___Sesja IV/2007
      |___Sesje 2006 r.
            |___Sesja III/2006
            |___Sesja II/2006
            |___Sesja I/2006
            |___Sesja XXXVIII/2006
            |___Sesja XXXVII/2006
            |___Sesja XXXVI/2006
            |___Sesja XXXV/2006
            |___Sesja XXXIV/2006
            |___Sesja XXXIII/2006
      |___Sesje 2005 r.
            |___Sesja XXXII 2005r.
            |___Sesja XXXI 2005r
            |___Sesja XXX 2005 r.
            |___Sesja XXIX 2005 r.
            |___Sesja XXVIII 2005 r.
            |___Sesja XXVII 2005 r.
            |___Sesja XXVI 2005 r.
      |___Sesje 2004 r.
            |___Sesja XXV 2004 r.
            |___Sesja XXIV 2004 r.
            |___Sesja XXIII 2004 r.
            |___Sesja XXII 2004 r.
            |___Sesja XXI 2004 r.
            |___Sesja XIX 2004 r.
            |___Sesja XVIII 2004 r.
            |___Sesja XVII 2004 r.
            |___Sesja XVI 2004 r.
            |___Sesja XV 2004 r.
                  |___Sesja XV 2004 r.
      |___Sesje 2003 r.
            |___Sesja XIV 2003 r.
            |___Sesja XIII 2003 r.
            |___Sesja XII 2003 r.
            |___Sesja XI 2003 r.
            |___Sesja X 2003 r.
            |___Sesja IX 2003 r.
            |___Sesja VIII 2003 r.
            |___Sesja VII 2003 r.
            |___Sesja VI 2003 r.
            |___Sesja V 2003 r.
            |___Sesja IV 2003 r.
      |___Sesje 2002 r.
            |___Sesja III 2002 r.
            |___Sesja II 2002 r.
            |___Sesja I 2002 r.
      |___Uchwały 1999 r.
            |___Sesja XIII 1999 r.
|___ARCHIWALNE Sesje: protokoły, ogłoszenia, sprawozdania
      |___Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu
            |___Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu
            |___Terminy posiedzeń Komisji
            |___Materiały na najbliższą sesję
      |___Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas posiedzeń komisji oraz sesji
      |___Protokoły z sesji 2018 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLIX/18 z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 24 października 2018 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLVIII/18 z przebiegu obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 września 2018 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLVII/18 z przebiegu obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r.
                  |___PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r.
                  |___WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII
      |___Protokoły z sesji 2017 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 z przebiegu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r.
                  |___PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 z przebiegu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r.
                  |___WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17 z przebiegu obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 31 października 2017 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXVI/17 z przebiegu obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 27 września 2017 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXV/17 z przebiegu obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 sierpnia 2017 r.
                  |___PROTOKÓŁ Nr XXXV/17 z przebiegu obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 sierpnia 2017 r.
                  |___WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r.
                  |___PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r.
                  |___WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 31 maja 2017 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXII/17 z przebiegu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXI/17 z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 marca 2017 r.
            |___ PROTOKÓŁ Nr XXX/17 z przebiegu obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 22 lutego 2017 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 stycznia 2017 r. -
      |___Protokoły z sesji 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXVIII/16 z przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 21 grudnia 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXVII/16 z przebiegu obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 grudnia 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXVI/16 z przebiegu obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXV/16 z przebiegu obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 3 listopada 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXIV/16 z przebiegu obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 października 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXIII/16 z przebiegu obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 września 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXII/16 z przebiegu obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXI/16 z przebiegu obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 24 maja 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XX/16 z przebiegu obrad XX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 20 maja 2016 r.
            |___ PROTOKÓŁ Nr XIX/16 z przebiegu obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XVIII/16 z przebiegu obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 23 marca 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XVII/16 z przebiegu obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 lutego 2016 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XVI/16 z przebiegu obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 19 stycznia 2016 r.
      |___Protokoły z sesji 2015 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XV/15 z przebiegu obrad XV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 21 grudnia 2015 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XIV/15 z przebiegu obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 18 listopada 2015 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XIII/15 z przebiegu obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 października 2015 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XII/15 z przebiegu obrad XII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 września 2015 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XI/15 z przebiegu obrad XI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 czerwca 2015 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr X/15 z przebiegu obrad X sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 maja 2015 r.
            |___ PROTOKÓŁ Nr IX/15 z przebiegu obrad IX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 r.
            |___ PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z przebiegu obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 marca 2015 r.
            |___ PROTOKÓŁ Nr VII/15 z przebiegu obrad VII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 lutego 2015 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr IV/15 z przebiegu obrad IV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r.
      |___ Protokoły z sesji 2014 r. (w tym protokoły z wybranych posiedzeń Komisji)
            |___PROTOKÓŁ Nr III/14 z przebiegu obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku.
            |___PROTOKÓŁ Nr II/14 z przebiegu obrad II sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 8 grudnia 2014 roku.
            |___PROTOKÓŁ Nr L/14 z przebiegu obrad L sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 października 2014 roku.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLIX/14 z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 23 września 2014 r.
                  |___Załaczniki do protokołu Nr XLIX/14
            |___ PROTOKÓŁ Nr XLVII/14 z przebiegu obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r.
                  |___Załaczniki do protokołu Nr XLVII/14
                        |___Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Recz za 2013 r.
                              |___Załączniki do sprawozdania
                        |___Informacje dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz z działalności za 2013 r. - DRUK nr 1/XLVII/14, DRUK nr 2/XLVII/14, DRUK nr 3/XLVII/14, DRUK nr 4/XLVII/14, DRUK nr 5/XLVII/14.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 r.
                  |___Załaczniki do protokołu Nr XLIV/14
                        |___Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo - gaśniczych, stanu sanitarno - epidemiologicznego na terenie gminy Recz w 2013 r. - DRUK Nr 1/XLIV/14, DRUK Nr 2/XLIV/14, DRUK Nr 3/XLIV/14, DRUK Nr 4/XLIV/14, DRUK Nr 5/XLIV/14.
            |___PROTOKÓŁ Nr XLIII/14 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 20 marca 2014 r.
                  |___Załaczniki do protokołu Nr XLIII/14
            |___PROTOKÓŁ Nr XLII/14 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 19 lutego 2014 r.(wraz załącznikami do protokołu) oraz protokół z posiedzenia Komisji
                  |___Załaczniki do protokołu Nr XLII/14
            |___PROTOKÓŁ Nr XLI/14 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 5 lutego 2014 r.(wraz załącznikami do protokołu) oraz protokół z posiedzenia Komisji
                  |___Załaczniki do protokołu Nr XLI/14
      |___Protokoły z sesji 2013 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/13 z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.(wraz załącznikami do protokołu)
                  |___Załaczniki do protokołu Nr XXXVIII/13
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXVII/13 z przebiegu obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 listopada 2013 r.(wraz załącznikami do protokołu)
                  |___Załączniki do protokołu Nr XXXVII/13
            |___ PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13 z przebiegu obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 października 2013 r.(wraz załącznikami do protokołu)
                  |___Załączniki do protokołu Nr XXXVI/13
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXV/13 z przebiegu obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 24 września 2013 r.(wraz załącznikami do protokołu)
                  |___ Załączniki do protokołu Nr XXXV/13
                        |___Informacja o działalności klubów sportowych na terenie Gminy Recz ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków z zewnątrz i dotacji otrzymywanych z budżetu Gminy Recz - DRUK Nr 4/XXXV/13.
                        |___Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz - DRUK Nr 3/XXXV/13.
                        |___Informacja o realizacji zadań remontowo - inwestycyjnych za 2012 r. oraz I półrocze 2013 r. - DRUK Nr 2/XXXV/13.
                        |___Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 r. - DRUK Nr 1/XXXV/13.
                              |___Informacja o z działalności Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Reczu za I półrocze 2013 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXXII/13 z przebiegu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 czerwca 2013 r. (wraz załącznikami do protokołu)
                  |___Załączniki do protokołu Nr XXXII/13
                        |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Recz za 2012 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXX/13 z przebiegu obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 maja 2013 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XXIX/13 z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 23 kwietnia 2013 r. (wraz załącznikami do protokołu)
                  |___Załączniki do protokołu nr XXIX/13
            |___PROTOKÓŁ Nr XXVIII/13 z przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 marca 2013 r. (wraz z załącznikami do protokołu).
                  |___Załączniki do protokołu nr XXVIII/13
            |___PROTOKÓŁ Nr XXVII/13 z przebiegu obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 lutego 2013 r. (wraz załącznikami do protokołu)
                  |___ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU Nr XXVII/13
      |___Protokoły z sesji 2012 r.
            |___Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami - 2012 r.
            |___PROTOKÓŁ Nr XX/12 z przebiegu obrad XX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 maja 2012 r.
      |___Protokoły z sesji 2011 r.
      |___Protokoły z sesji 2010 r.
      |___Protokoły z sesji 2009 r.
      |___Protokoły z sesji 2008 r.
      |___Protokoły z sesji 2007 r.
      |___Protokoły z sesji 2006 r.
      |___Protokoły z sesji 2005 r.
      |___Protokoły z sesji 2004 r.
      |___Protokoły z sesji 2003 r
      |___Protokoły z sesji 2003 r
      |___Protokoły z sesji 2002 r
      |___Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Reczu
            |___Sprawozdania za 2012 rok.
|___Zarządzenia Burmistrza Recza
      |___Zarządzenia Burmistrza rok 2019
      |___Zarządzenia Burmistrza rok 2018
      |___Zarządzenia Burmistrza rok 2017
      |___Zarządzenia Burmistrza rok 2016
      |___Zarządzenia Burmistrza rok 2015
      |___Zarządzenia Burmistrza rok 2014
      |___Zarządzenia Burmistrza rok 2013
      |___Zarządzenia Burmistrza rok 2012
      |___Zarządzenia Burmistrza rok 2011
      |___Zarządzenia Burmistrza rok 2010
|___Regulamin Organizacyjny
|___Podatki i opłaty
      |___Rok 2019
            |___Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w pdf
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
            |___ Uchwały na 2017 rok
      |___Rok 2016
            |___Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w pdf
            |___Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w doc
            |___Uchwały na 2016 rok
      |___Rok 2015
            |___Uchwały na 2015 rok
      |___Rok 2014
            |___Uchwały na 2014 rok
      |___Rok 2013
            |___Uchwały na 2013 rok
      |___Rok 2012
            |___UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY
            |___UCHWAŁY - na 2012 r.
            |___WZORY FORMULARZY
      |___ROK 2011
            |___UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY
            |___UCHWAŁY - na 2011 r. obowiązują stawki jak w roku 2010.
            |___WZORY FORMULARZY
      |___ROK 2010
            |___UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY
            |___WZORY FORMULARZY
            |___UCHWAŁY
      |___ROK 2009
            |___UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY
            |___WZORY FORMULARZY
            |___UCHWAŁY
      |___Rok 2008
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006
            |___Wzory formularzy
      |___Rok 2005
            |___Wzory formularzy
      |___Rok 2004
      |___Rok 2003
|___Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
      |___Promenada-Srebrna-Kolejowa
      |___Nętkowo
      |___Grabowiec
            |___Grabowiec I
      |___Sokoliniec
|___Dokumenty, wnioski
|___Petycje
      |___Petycje - podstawa prawna
      |___Petycje składane do Rady Miejskiej
      |___Petycje składane do Burmistrza Recza
Informacje
|___Jak załatwić sprawę
      |___Urząd Stanu Cywilnego
|___Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
|___Taryfy - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
|___Jednostki organizacyjne
|___Spółki Gminy
|___Ewidencja działalności gospodarczej
      |___DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - nowe przepisy
|___Przeprowadzone kontrole
      |___Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Wykorzystania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) na budowę sali widowiskowo - sportowej w Reczu
      |___Kontrola problemowa przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w 2009 r.
      |___Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2008 r.
|___Programy, plany, rejestr kultury
      |___Rejestr kultury
      |___Plan Rozwoju Lokalnego
            |___Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego
            |___Plan Rozwoju Lokalnego
            |___Wieloletni Plan Inwestycyjny
|___Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości, licytacje
      |___Rok 2019
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___ROK 2009
      |___rok 2008
      |___rok 2007
      |___rok 2005
      |___rok 2003
|___Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
|___Ogłoszenia - informacje do zamówień publicznych
|___Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
      |___Rok 2019
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2011
      |___2010 rok
      |___2009 rok
      |___2008 rok
            |___PROTOKOŁY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
            |___Wykonanie prac przygotowawczych do likwidacji mogielnika k/m Pomień gmina Recz.
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej - projekt techniczny budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej na odcinku SUW – ul. Kolejowa/ Lubanowska o długości ok. 1000 mb
            |___Wykonanie projektu remontu przepompowni na ul. Chyżej.
      |___2007 rok
            |___Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowa 17
            |___Wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej budynku byłej szkoły w Pomieniu
|___Decyzje środowiskowe/Publicznie dostępny wykaz danych
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
|___Informacje o jakości wody
|___Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
      |___2018
      |___Rok 2017
            |___Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2016 r. wydał decyzję Nr 53/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie kolektora cieplnego oraz termomodernizacji budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Miejsce lokalizacji inwestycji: działki o nr ewidencyjnym 226,229,233/1 233/2, 233/4 i 234 w miejscowości Recz
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
|___Obwieszczenia
      |___Obwieszczenia rok 2019
      |___2017
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___ROK 2009
      |___Rok 2008
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006
      |___Rok 2005
            |___Wybory Prezydenckie 2005
            |___Wybory Parlamentarne 2005
            |___Wybory uzupełniające
      |___Rok 2004
            |___Wybory do Parlamentu Europejskiego
      |___Rok 2003
            |___listopad 2003
            |___październik 2003
            |___wrzesień 2003
            |___lipiec 2003
            |___czerwiec 2003
            |___kwiecień 2003
|___Rolnictwo/łowiectwo
|___Wolne stanowiska pracy
      |___BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
            |___OŚWIADCZENIA
      |___BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
            |___OŚWIADCZENIA
      |___BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
      |___BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI I EGZEKUCJI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PEŁEN ETAT
      |___BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KOORDYNATOR KLUBU "SENIOR+" - 1/2 ETATU
      |___BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PEŁEN ETAT
      |___BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU - PEŁEN ETAT
      |___BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SKARBNIKA GMINY RECZ
      |___BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM
      |___BURMISTRZ RECZA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Miejskim w Reczu
      |___BURMISTRZ RECZA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Urzędzie Miejskim w Reczu
      |___ Burmistrz Recza ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Urzędzie Miejskim w Reczu
|___Informacje nieudostępnione w BIP
|___Ogłoszenia
|___Konsultacje społeczne
      |___Udział społeczeństwa w przedmiocie opracowania dokumentu pn.: Uchwała Rady Miejskiej w Reczu w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2017 roku".
|___Budżet
      |___Wytyczne na rok 2018 ( Zarządzenie, formularze)
      |___PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.
      |___WYTYCZNE DO BUDŻETU
            |___Wytyczne na rok 2017
            |___Wytyczne na rok 2016
            |___Wytyczne na rok 2015
      |___Budżet uchwalony przez Radę Miejską w Reczu
      |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu
                  |___Sprawozdania za IV kwartał 2018
                  |___Sprawozdania za III kwartał 2015 r.
                  |___Sprawozdania za II kwartał 2015 r.
            |___Sprawozdania/informacje roczne z wykonania budżetu
            |___Informacja o wykonaniu budżetu
      |___Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
|___Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu
|___REFORMA OŚWIATY
|___Instrukcja obsługi
Zamierzenia i programy
|___Program postępowania naprawczego Gminy Recz na okres 2014 - 2016
|___Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020
|___Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego
Wybory
|___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019
      |___OKRĘG NR 8
      |___OKRĘG NR 3
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
|___Wybory - archiwalne
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
      |___Wybory parlamentarne 2011
      |___Wybory samorządowe 2010
      |___Wybory prezydenckie 2010
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
            |___INFORMACJE I WYNIKI Z WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ODBYTYCH W DNIU 7 CZERWCA 2009 r.
      |___Wybory Samorządowe 2006
|___Wybory samorządowe 2014
|___Informacje
|___Wybory Prezydenta RP 2015
|___REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - 2015
|___Wybory parlamentarne 2015
|___Wybory samorządowe 2018
Działalność lobbingowa
|___Zarządzenie
|___Sprawozdania
|___