Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr I/3/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 
 
Uchwała Nr I/3/06
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 27 listopada 2006r.
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 
 
Na podstawie art. 18a 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457) uchwala się, co następuje:
 
 
§1. Stwierdza się, że w skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani następujący radni:
1. Juszczyk Mieczysław
2. Misiek Mariola
            3. Robaczek Tadeusz.
4. Skowrońska Zenona
 
§2. Spośród członków Komisji Rewizyjnej wybrano na:
Przewodniczącego Komisji radnego Robaczka Tadeusza.
Zastępcę Przewodniczącego Komisji radną Misiek Mariolę.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Grzelak Leon
 
 
 
 
‘„Art. 18a. 1. (19) Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. (20) W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. (21) Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 28-11-2006 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2006 12:20