Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/29/03 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


RADA MIEJSKA W RECZU

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 14, poz. 206, z 6 marca 2003 r.)

UCHWAŁA Nr IV/29/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.12ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372)uchwala się, co następuje:

§1

Na terenie miasta i gminy Recz wprowadza się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) punkty sprzedające i podające alkohol nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 30m od ścian zewnętrznych budynków szkół, przedszkoli i kościołów mierzonej po najkrótszej linii prostej od wejścia do danego punktu,

2) podmioty, które otrzymały jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą handlować nimi tylko w miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Recza z zachowaniem warunków określonych w pkt. 1.

§2

1. Punkty sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych winny być usytuowane w pomieszczeniach spełniających wymogi do prowadzenia tej działalności.

2. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzące całodobową sprzedaż ,nie mogą być usytuowane w budynkach wielorodzinnych.

§3

Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na imprezach odbywających się na wolnym powietrzu winny być zlokalizowane w sposób zapewniający łatwy dostęp do sanitariatów.

§4

Traci moc uchwała: Nr XXX/194/97Rady Miejskiej w Reczu z dnia 05 grudnia 1997r.w sprawie ustalenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych, ustalenia zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami na terenie Gminy i Miasta Recz zmieniona uchwałą Nr XI/43/99 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 czerwca 1999r.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 21-10-2003 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2003 08:45