Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XIV/104/03 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego


RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA NR XIV/104/03

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 130 ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2003 r Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189, poz.1851) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Załączniki Nr 1 i 2 stanowią integralną część uchwały.

§4. Ustala się termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 w okresie styczeń -maj 2004 roku.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIV/104/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 grudnia 2003 r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDZETOWEGO.

Środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie z przeznaczeniem na:

  1. Dojazdy dzieci i młodzieży do szkół - 8000 zł,

  1. Pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin z najuboższych z przeznaczeniem na opłaty internatu, zakup wyprawek szkolnych, profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży, zakup obuwia i odzieży - 4000 zł.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIV/104/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 grudnia 2003 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

(w złotych)

Dz.

Rozdz.

Paragraf

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

853

-

-

OPIEKA SPOŁECZNA

12000

-

85314

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

12000

-

-

3110

Świadczenia społeczne

12000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 13-01-2004 20:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2004 20:57