herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Sprawozdania i informacje - KATALOG -
Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 2011-11-02 14:02
Wykaz wniosków i opinii 2011-11-02 14:00
UCHWAŁA Nr XII/67/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie w kadencji 2012-2015. 2011-10-11 09:40
UCHWAŁA Nr XII/66/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Recz. 2011-10-11 09:30
UCHWAŁA Nr XII/65/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-11 09:29
UCHWAŁA Nr XII/64/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Recza do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu prolongaty rat kredytów lub podpisania ugody wydłużającej spłatę rat kredytów. 2011-10-11 09:39
UCHWAŁA Nr XII/63/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego. 2011-10-11 09:29
UCHWAŁA Nr XII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2011-10-11 09:28
UCHWAŁA Nr XII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej. 2011-10-11 09:28
UCHWAŁA Nr XII/60/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2011-10-11 09:27
UCHWAŁA Nr XII/59/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 2011-10-11 09:26