herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXX/183/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-06-03 10:23
UCHWAŁA Nr XXX/182/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2013-06-03 10:23
UCHWAŁA Nr XXX/181/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2013-06-03 10:22
UCHWAŁA Nr XXX/180/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-06-03 10:22
UCHWAŁA Nr XXX/179/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-06-03 10:22
UCHWAŁA Nr XXX/178/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-06-03 10:21
UCHWAŁA Nr XXX/177/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonych przez Zakład Usługowo - Handlowy "Komunalnik" Sp. z o.o. w Reczu. 2013-06-03 10:28