herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXXII/193/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2013 - 2021. 2013-06-28 12:55
UCHWAŁA Nr XXXII/192/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2013-06-28 12:55
UCHWAŁA Nr XXXII/191/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz 2013-06-28 12:54
UCHWAŁA Nr XXXII/190/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-06-28 12:54
UCHWAŁA Nr XXXII/189/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-06-28 12:53
UCHWAŁA Nr XXXII/188/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-06-28 12:52
UCHWAŁA Nr XXXII/187/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2013-06-28 12:51
UCHWAŁA Nr XXXII/186/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2012 r. 2013-06-28 12:51
UCHWAŁA Nr XXXII/185/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Recz za 2012 rok. 2013-06-28 12:51