herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XLIII/248/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 2014-04-01 14:40
UCHWAŁA Nr XLIII/247/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-04-01 14:40
UCHWAŁA Nr XLIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej stacjami transformatorowymi typu "kontener" stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-04-01 14:59
UCHWAŁA Nr XLIII/245/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-04-01 14:39
UCHWAŁA Nr XLIII/244/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2014-04-23 10:17
UCHWAŁA Nr XLIII/243/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na restrukturyzację zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2014-04-01 14:39
UCHWAŁA Nr XLIII/242/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Recz na lata 2014 ? 2024. 2014-04-01 14:39
UCHWAŁA Nr XLIII/241/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2014 r. 2014-04-01 14:38