herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

OBWIESZCZENIE Burmistrz Recza - Burmistrz Recza zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE100 SDR11. Miejsce lokalizacji inwestycji: m. Recz, ul. Kolejowa dz. nr 806 i 193.