herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
U C H W A Ł A NR XXXIII/234/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu. 2006-03-14 09:01
UCHWAŁA Nr XXXIII/234/06 w sprawie: programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz. 2006-03-14 09:00
Uchwała Nr XXXIII/232/06 w sprawie : przyjęcia programu współpracy z organizacjami biznesowymi. 2006-03-14 08:58
Uchwala Nr XXXIII/231/06 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz 2006-03-14 08:56
UCHWAŁA Nr XXXIII/230/2006 w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 – 2007 2006-03-14 08:54
UCHWAŁA NR XXXIII/229/06 w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu dla Zakładu Usługowo- Handlowego ,,Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu. 2006-03-14 08:20
UCHWAŁA Nr XXXIII/228/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recza dotyczącego terenu w rejonie ulic : Promenada - Kolejowa – Srebrna 2006-03-14 08:18
UCHWAŁA Nr XXXIII/227/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokoliniec na działce o nr ewidencyjnym 145/3 2006-03-14 08:16
UCHWAŁA Nr XXXIII/226/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo 2006-03-14 08:13
UCHWAŁA Nr XXXIII/225/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec I 2006-03-14 08:10