herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2016-01-07 14:25
UCHWAŁA Nr XV/80/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. 2016-01-07 14:24
UCHWAŁA Nr XV/79/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Recz. 2016-01-07 14:24
UCHWAŁA Nr XV/78/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lubieniowie. 2016-01-07 14:24
UCHWAŁA Nr XV/77/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubieniowie. 2016-01-07 14:24
UCHWAŁA Nr XV/76/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Recz. 2016-01-07 14:23
UCHWAŁA Nr XV/75/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2015 rok. 2016-01-07 14:23
UCHWAŁA Nr XV/74/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2016-01-07 14:23
UCHWAŁA Nr XV/73/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w 2016 roku. 2016-01-07 14:23
UCHWAŁA Nr XV/72/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Recz na lata 2016 ? 2024. 2016-01-07 14:22
UCHWAŁA Nr XV/71/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2016 r. 2016-01-07 14:22