herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXII/129/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2016-07-27 11:11
UCHWAŁA Nr XXII/128/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz ? DRUK Nr 143/16. 2016-07-27 11:11
UCHWAŁA Nr XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2016-07-27 11:11
UCHWAŁA Nr XXII/126/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2016-07-27 11:10
UCHWAŁA Nr XXII/125/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz." - DRUK Nr 140/16. 2016-07-27 11:10
UCHWAŁA Nr XXII/124/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 r. 2016-07-27 11:09
UCHWAŁA Nr XXII/123/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2015 r. 2016-07-27 11:09
UCHWAŁA Nr XXII/122/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2015 rok. 2016-07-27 11:09