herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
U C H W A Ł A Nr XXXII/224./05 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2006r. 2006-01-06 13:11
U C H W A Ł A Nr XXXII/223/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2006r. 2006-01-06 13:09
U C H W A Ł A Nr XXXII/222/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2006r. 2006-01-06 13:07
U C H W A Ł A NR XXXII/221/05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2006r. 2006-01-06 13:01
UCHWAŁA NR XXXII/220/05 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2006-01-06 12:59
UCHWAŁA NR XXXII/219/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r. 2006-01-06 12:57
UCHWAŁA NR XXXII/218/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r. 2006-01-06 12:55
UCHWAŁA Nr XXXII/217/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r. 2006-01-06 12:53
UCHWAŁA Nr XXXII/216/05 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r. 2006-01-06 12:48
UCHWAŁA NR XXXII/215/05 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r 2006-01-06 12:38
UCHWAŁA Nr XXXII/214/05 w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Reczu 2006-01-06 12:35
UCHWAŁA Nr XXXII/213/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej 2006-01-06 12:33
UCHWAŁA Nr XXXII/212/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji 2006-01-06 12:32