herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXIII/136/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2016-10-07 14:09
UCHWAŁA Nr XXIII/135/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2016-10-07 13:57
UCHWAŁA Nr XXIII/134/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 2016-10-07 13:57
UCHWAŁA Nr XXIII/133/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania. 2016-10-07 13:55
UCHWAŁA Nr XXIII/132/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w formie aportu na rzecz Zakładu Usługowo - Handlowego "KOMUNALNIK" Sp. z o.o. 2016-10-07 13:55
UCHWAŁA Nr XXIII/131/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Recz. 2016-10-07 13:54
UCHWAŁA Nr XXIII/130/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok. 2016-10-07 13:54