herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Burmistrz Recza informuje o wszczęciu w dniu 09 sierpnia 2017r., postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pana Andrzeja Sumary Słutowo 11; 73-210 Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na:" Małoseryjnej produkcji palników i kotłów biomasowych oraz małoseryjnej produkcji granulatów biomasowych"