herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4kV i 15kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych na działkach o numerze ewidencyjnym 226, 243/2, 298, 806, 300, 299, 294, 293, 351, 351/2, 292, 282, 591/19, 591/20, 592/1, 551/1, 551/2, 520, 519, 521, 466, 492/1, 491/2, 493/3, 522/23, obręb Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami. 2018-04-17 14:06
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działkach o numerze ewidencyjnym 147/1, 806, 146/3 obręb Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami. 2018-04-17 13:59
Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV pomiędzy przebudowywanymi stacjami transformatorowymi "Wolności, Czarnieckiego, Baszta" oraz sieci kablowej 0,4kV powiązanej z ww. stacjami 2018-04-11 14:23
Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15k i 0,4k na działkach o numerze ewidencyjnym 147/1, 806, 146/3, 178 2018-04-11 14:20
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku zaplecza sportowego (szatni) na części działki o nr ewid. 146/2 obręb Pomień, gmina Recz 2018-04-03 13:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w dniu 5 marca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV pomiędzy przebudowywanymi stacjami transformatorowymi "Wolności", "Czarnieckiego", "Baszta" oraz sieci kablowej 0,4kV powiązanej z ww. stacjami 2018-03-28 15:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa stacji transformatorowych z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV 2018-03-28 15:34
Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej sieci 110/15 kV Recz 2018-03-27 14:58
Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwerstycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej sieci 110/15kV Recz 2018-03-27 11:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie zaplecza boiska sportowego na części działki o numerze ewidencyjnym 146/2 obręb Pomień, gmina Recz. 2018-03-22 14:20
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 2 marca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej sieci 110/15 kV Recz 2018-03-02 14:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wykonaniu powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej stacji 110/15kV Recz ul. Owocowa w ramach projektu pn. "Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej" 2018-02-08 14:33
DECYZJA NR 55/2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-02-05 15:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wykonaniu powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej stacji 110/15kV w m. Recz w ramach projektu pn. "Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej". 2018-02-05 14:43
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POŚTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - WYKONANIE POWIĄZAŃ INSTNIEJĄCYCH LINII SN 15KV DO PROJEKTOWANEJ STACJI 110/15 KV (...) 2018-01-11 15:25