herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wykonaniu powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej stacji 110/15kV Recz ul. Owocowa w ramach projektu pn. "Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej"