herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220. 4-5.2017/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr 492/3 obręb Rajsko gm. Recz"

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA RECZA

 

            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 3 października 2008r. o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu  5 marca 2018r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220. 4-5.2017/2018 dla przedsięwzięcia  polegającego na:

 

„ Budowie stawu rybnego – karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr 492/3 obręb Rajsko gm. Recz”

 

 

            Z treścią postanowienia oraz materiałami sprawy tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie można zapoznać się w pok. nr 15 Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17; w godz. od 800  do 1500  od poniedziałku  do piątku.

Sprawę prowadzi Inspektor ds. ochrony środowiska – Andrzej Hejza.

            Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu ( www. bip. recz  - zakładka ogłoszenia decyzje środowiskowe) oraz wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

           

 

Rozdzielnik:

  1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Reczu, Rybaki
  2. bip. Recz (zakładka decyzje środowiskowe)
  3. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 08-03-2018 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 08-03-2018 12:27