herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV pomiędzy przebudowywanymi stacjami transformatorowymi "Wolności, Czarnieckiego, Baszta" oraz sieci kablowej 0,4kV powiązanej z ww. stacjami