herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Recza z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji.