herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA RECZA II TURA 2018-11-05 09:24
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RECZU 2018-11-02 14:47
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RECZU O PRZEPROWADZENIU PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH NA BURMISTRZA RECZA 2018-10-25 10:08
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W RECZU 2018-10-25 10:07
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA RECZA 2018-10-25 10:06
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o pełnionych dyżurach w przeddzień i w dniu głosowania 2018-10-19 10:43
Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych 2018-10-10 11:33
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 12:08
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Choszcznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 12:05
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Recza 2018-10-05 12:03
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Reczu 2018-10-05 12:03
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Recz 2018-10-04 13:57
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 15:22
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w Gminie Recz 2018-09-28 10:10
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu - dyżur w dniu 26-09-2018 r. 2018-09-25 15:46
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 24 września 2018 r. 2018-09-24 17:32
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recz z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-21 11:24
Postanownienie Komisarza Wyborczego III z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu 2018-09-20 08:19
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 2018-09-18 15:05
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-18 15:04
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2018-09-14 15:43
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza 2018-09-13 08:42
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie wyboru Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji 2018-09-12 12:53
Dyżury urzędnika wyborczego 2018-09-13 08:42
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2018 r. 2018-09-07 13:27
OBWIESZCZENIE STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w powiecie choszczeńskim 2018-08-24 15:19
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-23 15:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA z dnia 22 sierpnia 2018 r. o podziale Gminy Recz na okręgi wyborcze 2018-08-23 15:18
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-22 13:17
ZARZĄDZENIE Nr 109/ 2018 Burmistrza Recza z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Recz 2018-08-22 12:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. 2018-08-22 12:35