herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2017-08-18 13:12:36
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-18 13:12:04
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-08-18 13:10:36
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-08-18 13:10:29
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-08-18 13:10:02
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-08-18 13:08:58
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-08-18 13:08:48
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-08-18 13:07:13
Formularze do wytycznych (xls) Grzegorz Robaczek 2017-08-18 09:40:27
Formularze do wytycznych (xls) Grzegorz Robaczek 2017-08-18 09:38:56
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA RECZA z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej Gminy Recz na 2018 rok. Grzegorz Robaczek 2017-08-18 09:38:22
WYTYCZNE DO BUDŻETU Grzegorz Robaczek 2017-08-18 09:36:56
Wytyczne na rok 2018 ( Zarządzenie, formularze) Grzegorz Robaczek 2017-08-18 09:36:35
POLOWANIE ZBIOROWE - KOŁO PRZYJACIÓŁ MYŚLISTWA "PRZYJACIELE" Dorota Dziubczyńska 2017-08-17 08:39:53
Burmistrz Recza informuje o wszczęciu w dniu 09 sierpnia 2017r., postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pana Andrzeja Sumary Słutowo 11; 73-210 Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na:" Małoseryjnej produkcji palników i kotłów biomasowych oraz małoseryjnej produkcji granulatów biomasowych" Grzegorz Robaczek 2017-08-11 09:33:02
Zamówienie Publiczne Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora Grzegorz Robaczek 2017-08-11 09:16:46
Zamówienie Publiczne Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora Grzegorz Robaczek 2017-08-11 09:11:19
Zamówienie Publiczne Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora Grzegorz Robaczek 2017-08-10 14:15:45
Zamówienie Publiczne Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora Marta Piechota Kondela 2017-08-10 11:23:23
Zamówienie Publiczne Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora Marta Piechota Kondela 2017-08-10 10:24:45
- dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2017-08-10 10:18:04
- dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2017-08-10 10:17:50
- dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2017-08-10 10:17:13
XXX BARZKOWICKIE TARGI ROLNE "AGRO POMERANIA" 08-10.09.2017 R. Dorota Dziubczyńska 2017-08-08 10:46:09
XXX BARZKOWICKIE TARGI ROLNE "AGRO POMERANIA" 08-10.09.2017 R. Dorota Dziubczyńska 2017-08-08 10:44:10
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: przebudowa i modernizacja fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie. Grzegorz Robaczek 2017-08-04 08:49:09
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: przebudowa i modernizacja fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie. Grzegorz Robaczek 2017-08-04 08:48:38
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: przebudowa i modernizacja fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie. Grzegorz Robaczek 2017-08-04 08:48:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Załącznik Zarządzenia Nr 87/2017) Martyna Olejarnik 2017-08-04 08:19:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Załącznik Zarządzenia Nr 87/2017) Martyna Olejarnik 2017-08-04 08:18:25
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Marta Piechota Kondela 2017-08-03 14:29:06
obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Marta Piechota Kondela 2017-08-03 14:26:02
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 29/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku Justyna Zając 2017-07-31 12:46:45
POLOWANIA DEWIZOWE- KOŁO ŁOWIECKIE "ROGACZ" Dorota Dziubczyńska 2017-07-27 12:28:13
Rejestr Instytucji Kultury Grzegorz Robaczek 2017-07-26 14:21:10
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2017-07-26 14:20:05
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 100/91 Martyna Olejarnik 2017-07-26 08:29:44
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 65/63 w Reczu Martyna Olejarnik 2017-07-26 08:24:23
Ogłoszeie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 112/3 w Reczu Martyna Olejarnik 2017-07-26 08:15:31
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - WYDANIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA CELÓW STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI ORANGE POLSKA S.A. NR 62605/19565 RECZ SŁUTOWO NA DZIAŁKACH O NR EWID. 58, 31 ORAZ 1/8, OBREB SŁUTOWO, GM. RECZ Dorota Dziubczyńska 2017-07-25 14:27:27