herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 15 lutego 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019r. Oskar Grabarczyk 2019-02-15 13:45:07
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 15 lutego 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019r. Oskar Grabarczyk 2019-02-15 13:44:41
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Recza z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2019-02-15 12:43:21
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Recza z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2019 rok Justyna Zając 2019-02-15 12:42:18
Dane teleadresowe Oskar Grabarczyk 2019-02-14 08:38:24
Dane teleadresowe Oskar Grabarczyk 2019-02-14 08:37:46
Dane teleadresowe Oskar Grabarczyk 2019-02-14 08:36:43
Dane teleadresowe Oskar Grabarczyk 2019-02-14 08:32:19
zapytanie ofertowe - usunięcie drzew z terenu Gminy Recz - BRG.271.1.2019 Dorota Dziubczyńska 2019-02-13 15:10:06
zapytanie ofertowe - usunięcie drzew z terenu Gminy Recz - BRG.271.1.2019 Dorota Dziubczyńska 2019-02-13 14:57:01
zapytanie ofertowe - usunięcie drzew z terenu Gminy Recz - BRG.271.1.2019 Dorota Dziubczyńska 2019-02-13 14:51:45
Uchwała w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Oskar Grabarczy 2019-02-13 14:02:08
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Oskar Grabarczy 2019-02-13 14:01:35
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Oskar Grabarczy 2019-02-13 13:56:04
Uchwała w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Oskar Grabarczy 2019-02-13 13:54:45
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Oskar Grabarczy 2019-02-13 13:53:40
Uchwała w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Oskar Grabarczy 2019-02-13 13:51:20
Uchwała w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Oskar Grabarczy 2019-02-13 13:50:47
Dane teleadresowe Oskar Grabarczy 2019-02-13 08:01:44
Dane teleadresowe Oskar Grabarczy 2019-02-13 08:00:39
Dane teleadresowe Oskar Grabarczy 2019-02-13 07:58:49
Dane teleadresowe Oskar Grabarczy 2019-02-13 07:55:24
Dane teleadresowe Oskar Grabarczy 2019-02-13 07:52:17
Dane teleadresowe Oskar Grabarczy 2019-02-13 07:49:46
Dane teleadresowe Oskar Grabarczy 2019-02-13 07:48:06
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w Gminie Recz. Oskar Grabarczy 2019-02-12 12:23:50
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Recza z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2019 roku. Justyna Zając 2019-02-11 10:08:12
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2019-02-11 10:05:39
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Recza z dnia 31 stycznia 20198 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2019-02-11 10:04:35
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Recza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Justyna Zając 2019-02-11 10:01:47
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Recza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i klas I publicznej szkoły podstawowej. Justyna Zając 2019-02-11 09:39:12
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Recza z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem, pochodzącym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2019-02-11 09:36:18
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Recza z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Reczu. Justyna Zając 2019-02-11 09:24:26
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Recza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2019-02-11 09:21:57
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Recza z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Reczu. Justyna Zając 2019-02-11 09:15:24
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Recza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syreny alarmowej w dniu 19 stycznia 2019 r. Justyna Zając 2019-02-11 09:12:18
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Recza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syreny alarmowej w dniu 19 stycznia 2019 r. - dokument usunięty Justyna Zając 2019-02-11 09:10:33
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Recza z dnia 23 vstycznia 2019 r. w sprawie zmain w Regulaminie - dokument usunięty Justyna Zając 2019-02-11 09:10:32
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Recza z dnia 23 vstycznia 2019 r. w sprawie zmain w Regulaminie - dokument usunięty Justyna Zając 2019-02-11 09:10:30
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Recza z dnia 23 vstycznia 2019 r. w sprawie zmain w Regulaminie - dokument usunięty Justyna Zając 2019-02-11 09:10:10