herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z profilowaniem podłużnym , poprzecznym, niwelacja równiarką drogową oraz zagęszczenie nawierzchni poprzez wałowanie niżej wymienionych odcinków dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i żużlowej Grzegorz Robaczek 2018-02-20 08:50:32
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KOORDYNATOR KLUBU "SENIOR+" - 1/2 ETATU Danuta Kucharczyk 2018-02-19 14:55:29
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KOORDYNATOR KLUBU "SENIOR+" - 1/2 ETATU Danuta Kucharczyk 2018-02-19 14:55:08
Kwestionariusz osobowy - wzór Danuta Kucharczyk 2018-02-19 14:53:00
Ogłoszenie Danuta Kucharczyk 2018-02-19 14:52:38
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KOORDYNATOR KLUBU "SENIOR+" - 1/2 ETATU Danuta Kucharczyk 2018-02-19 14:52:07
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KOORDYNATOR KLUBU "SENIOR+" - 1/2 ETATU Danuta Kucharczyk 2018-02-19 14:51:45
Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2018 Marta Piechota Kondela 2018-02-19 08:27:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -lokal mieszkalny na rzecz najemcy Martyna Olejarnik 2018-02-16 10:42:17
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-02-15 11:48:59
INFORMACJA ARIMR DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI Dorota Dziubczyńska 2018-02-14 12:02:40
INFORMACJA ARIMR DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI Dorota Dziubczyńska 2018-02-14 12:02:04
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-02-13 14:14:54
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-02-13 14:05:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wykonaniu powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej stacji 110/15kV Recz ul. Owocowa w ramach projektu pn. "Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej" Justyna Zając 2018-02-08 14:33:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-dz. ogrodowa Martyna Olejarnik 2018-02-08 13:12:22
ZARZĄDZENIE Burmistrza Recza z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. Grzegorz Robaczek 2018-02-08 08:40:35
Burmistrz Recza informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przedmiocie opracowania dokumentu pn.: Uchwała Rady Miejskiej w Reczu w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2018 roku Grzegorz Robaczek 2018-02-07 13:56:56
Burmistrz Recza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2018 roku. Grzegorz Robaczek 2018-02-07 13:55:09
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Pana Marka Kokorzyckiego zam. ul. Wolności 28/1 73-210 Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na:Budowie stawu rybnego karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz Grzegorz Robaczek 2018-02-06 14:58:41
Burmistrz Recza informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przedmiocie opracowania dokumentu pn.: Uchwała Rady Miejskiej w Reczu w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2018 roku Grzegorz Robaczek 2018-02-06 14:58:14
Burmistrz Recza informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przedmiocie opracowania dokumentu pn.: Uchwała Rady Miejskiej w Reczu w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2018 roku Grzegorz Robaczek 2018-02-06 14:57:52
Burmistrz Recza informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przedmiocie opracowania dokumentu pn.: Uchwała Rady Miejskiej w Reczu w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2018 roku Grzegorz Robaczek 2018-02-06 14:57:42
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Pana Marka Kokorzyckiego zam. ul. Wolności 28/1 73-210 Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na:Budowie stawu rybnego karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz Grzegorz Robaczek 2018-02-06 14:55:36
DECYZJA NR 55/2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Danuta Kucharczyk 2018-02-05 15:19:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wykonaniu powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej stacji 110/15kV w m. Recz w ramach projektu pn. "Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej". Justyna Zając 2018-02-05 14:43:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wykonaniu powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej stacji 110/15kV w m. Recz - dokument usunięty Justyna Zając 2018-02-05 14:37:59
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLI sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLI sesją Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:37:57
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLI sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLI sesją Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:37:55
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLI sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLI sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:37:49
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLI sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLI sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:37:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wykonaniu powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej stacji 110/15kV w m. Recz - dokument usunięty Justyna Zając 2018-02-05 14:37:27
PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:36:32
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:36:14
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:35:39
PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:34:56
PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:34:52
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:34:25
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:34:20
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-02-05 14:34:08