herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-01 11:33:57
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-01 11:33:39
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-01 11:33:07
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-01 11:32:53
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-01 11:32:06
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-01 11:31:54
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-01 11:31:45
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-01 11:31:37
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-01 11:31:30
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-01 11:31:22
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-01 07:48:22
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-01 07:48:16
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2017-12-01 07:47:48
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-12-01 07:47:09
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVII sesją Danuta Kucharczyk 2017-12-01 07:46:12
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVII sesją Danuta Kucharczyk 2017-12-01 07:45:30
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-12-01 07:43:22
UCHWAŁA NR XXXVIII/206/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:32:07
UCHWAŁA NR XXXVIII/205/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:31:42
UCHWAŁA NR XXXVIII/205/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:31:29
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:31:19
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:31:05
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:30:56
UCHWAŁA NR XXXVIII/205/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:30:53
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:30:47
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:30:24
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:29:50
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:28:39
Sesja XXXVIII/17 Danuta Kucharczyk 2017-11-30 14:27:42
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Reczu i Przedszkola Miejskiego w Reczu i z powrotem w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu, a także dowożenie dzieci z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław do Lubieniowa i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2018 do 21 czerwca 2019 r. Marta Piechota Kondela 2017-11-30 13:51:20
Informacja o wyniku I przetargu dz. 31/2 Recz Martyna Olejarnik 2017-11-30 13:00:15
Informacja o wyniku II przetargu dz. 17/14 Sulibórz Martyna Olejarnik 2017-11-30 12:59:02
obwieszczenie o ponownym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na zmianę sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską na działce nr 129/2 obręb Rybaki, gmina Recz. Marta Piechota Kondela 2017-11-30 10:18:00
Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Dorota Dziubczyńska 2017-11-30 08:33:58
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17 z przebiegu obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 31 października 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-11-29 12:41:35
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2017-11-28 08:21:33
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17 z przebiegu obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 31 października 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-11-28 08:18:27
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-28 08:18:13
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-28 08:18:10
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-28 08:17:34