herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2017-11-28 08:17:16
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-28 08:17:06
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-28 08:17:02
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVII sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-27 09:04:45
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVII sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-27 09:04:28
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVII sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-27 09:04:04
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVII sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-27 09:04:01
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVII sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-27 09:03:47
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVII sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-27 09:03:29
Danuta Kucharczyk 2017-11-27 09:02:07
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-27 09:01:37
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17 z przebiegu obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 31 października 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-27 09:01:31
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-27 08:53:22
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17 z przebiegu obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 31 października 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-27 08:53:08
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17 z przebiegu obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 31 października 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-11-27 08:52:38
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-24 13:45:07
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-24 13:00:32
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-24 12:33:47
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-24 12:28:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Recz ul. Murarska Martyna Olejarnik 2017-11-24 09:33:43
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Justyna Zając 2017-11-23 14:54:58
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21.11.2017 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską wraz z przebudową schodów zewnętrznych na terenie działki nr ewid. 192/2 obręb Rybaki, gmina Recz Justyna Zając 2017-11-23 09:07:24
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21.11.2017 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską wraz z przebudową schodów zewnętrznych na terenie działki nr ewid. 192/2 obręb Rybaki, gmina Recz Justyna Zając 2017-11-23 09:06:41
Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do dzierżawy - dz. 65/55 ul. Kolejowa Martyna Olejarnik 2017-11-22 10:53:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 17/7 Pomień Martyna Olejarnik 2017-11-22 10:52:21
KONSULTACJE SPOŁECZNE - PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY RECZ NA LATA 2017-2022 Dorota Dziubczyńska 2017-11-16 12:21:26
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-11-15 15:02:38
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2017 r. obliczona na dzień 31.10.2017 Grzegorz Robaczek 2017-11-15 13:38:04
Dane teleadresowe Grzegorz Robaczek 2017-11-14 13:55:59
Jednostki budżetowe Grzegorz Robaczek 2017-11-14 13:55:34
Jednostki budżetowe Grzegorz Robaczek 2017-11-14 13:54:57
Dane teleadresowe Grzegorz Robaczek 2017-11-14 13:54:32
Jednostki budżetowe Grzegorz Robaczek 2017-11-14 13:50:58
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2017-11-13 12:57:22
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-11-13 12:56:57
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVI sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVI sesją Danuta Kucharczyk 2017-11-13 12:40:49
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVI sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVI sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-13 12:40:12
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVI sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVI sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-11-13 12:39:19
Burmistrz Recza ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RECZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK?." Grzegorz Robaczek 2017-11-10 11:14:16
Burmistrz Recza ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RECZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK?." Grzegorz Robaczek 2017-11-10 11:13:30