herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Recza dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu Piotr Bohdziewicz 2019-01-29 09:08:57
ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających z harmonogramem Piotr Bohdziewicz 2019-01-29 09:05:56
ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających z harmonogramem Piotr Bohdziewicz 2019-01-29 09:04:12
OKRĘG NR 8 Piotr Bohdziewicz 2019-01-29 09:03:06
OKRĘG NR 3 Piotr Bohdziewicz 2019-01-29 09:02:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 90/6 Sokoliniec Karolina Kawecka 2019-01-29 08:47:58
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, OBRONY CYWILNEJ, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Martyna Smus 2019-01-23 14:15:23
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, OBRONY CYWILNEJ, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Martyna Smus 2019-01-23 14:11:23
Informacja o działaniach lobbingowych do 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2019-01-23 09:55:15
Informacja o działaniach lobbingowych w 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2019-01-23 09:49:35
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Recza z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2019-01-18 10:59:09
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Recza z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2019-01-18 10:53:58
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Recza z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania upoważnienia gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań w 2019 r. Justyna Zając 2019-01-18 10:51:07
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Recza z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2019-01-18 10:49:19
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Recza z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2019-01-18 10:48:37
Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. Dorota Dziubczyńska 2019-01-18 07:59:00
ZAWIADOMIENIE - REMONT SKRZYŻOWANIA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIAGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA D200 RECZ-GORZÓW WLKP. Z RZEKĄ INĄ, POLEGAJĄCY NA ZABEZPIECZENIU GAZOCIĄGU ORAZ UMOCNIENIU DNA I SKARPY CIEKU Dorota Dziubczyńska 2019-01-16 14:19:54
2019 Dorota Dziubczyńska 2019-01-16 14:17:17
Obwieszczenie - dodatkowe polowanie KŁ Rogacz Dorota Dziubczyńska 2019-01-16 12:24:39
Obwieszczenie - polowania dodatkowe KŁ Ryś Dorota Dziubczyńska 2019-01-15 08:54:23
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:10:48
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:10:13
Rok 2019 Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:09:56
Rok 2019 - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:03:37
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:02:52
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:02:48
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:02:24
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:02:17
Rok 2019 - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:01:14
Rok 2019 - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:01:03
Rok 2019 - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:00:50
Rok 2019 - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:00:37
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:00:14
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 13:00:08
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 12:59:35
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 12:59:33
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 12:58:33
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 12:57:19
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską. - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 12:56:08
Rok 2019 - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2019-01-14 12:54:54