herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2017-10-11 07:50:41
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2017-10-11 07:49:39
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY RECZ Marta Piechota Kondela 2017-10-06 12:34:49
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY RECZ Marta Piechota Kondela 2017-10-06 12:31:58
Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora Marta Piechota Kondela 2017-10-06 12:31:39
KOMUNIKAT-SUCHA ZGNILIZNA KAPUSTNYCH NA RZEPAKU OZIMYM Dorota Dziubczyńska 2017-10-05 13:34:30
Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora Marta Piechota Kondela 2017-10-05 12:09:52
Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora Marta Piechota Kondela 2017-10-04 15:10:17
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE WS. WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dorota Dziubczyńska 2017-10-04 12:34:37
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 29 września 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto Recz, obręb Recz, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6 na rzecz Gminy Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Polskich Kolei Państwowych , Zarządcy dróg gminnych Marta Piechota Kondela 2017-09-29 12:36:15
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 29 września 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto Recz, obręb Recz, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6 na rzecz Gminy Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Polskich Kolei Państwowych , Zarządcy dróg gminnych Marta Piechota Kondela 2017-09-29 12:35:49
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 29 września 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto Recz, obręb Recz, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6 na rzecz Gminy Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Polskich Kolei Państwowych , Zarządcy dróg gminnych Marta Piechota Kondela 2017-09-29 12:35:38
Danuta Kucharczyk 2017-09-29 11:36:52
UCHWAŁA Nr XXXVI/194/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ? Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Danuta Kucharczyk 2017-09-29 11:36:15
Danuta Kucharczyk 2017-09-29 11:35:44
UCHWAŁA Nr XXXVI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2017-09-29 11:35:36
UCHWAŁA Nr XXXVI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-29 11:35:23
UCHWAŁA Nr XXXVI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-29 11:35:04
Danuta Kucharczyk 2017-09-29 11:34:37
UCHWAŁA NR XXXVI/192/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2017 - 2024. Danuta Kucharczyk 2017-09-29 11:34:23
Sesja XXXVI/17 Danuta Kucharczyk 2017-09-29 11:33:27
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2017-09-28 07:53:00
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/17 z przebiegu obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 27 września 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-09-28 07:52:37
Uchwała Nr XXXV/223a/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Nętkowo Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:29:16
Uchwała Nr XXXVI/238/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Nętkowo Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:27:23
Uchwała Nr XXXVI/238/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Nętkowo Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:27:15
Uchwała Nr XXXV/228/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Żeliszewo Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:24:06
Uchwała Nr XXXV/227/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Sokoliniec Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:21:25
Uchwała Nr XXXV/227/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Sokoliniec Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:21:15
Uchwała Nr XXXV/226/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Słutowo Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:20:27
- dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:19:38
- dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:19:34
Uchwała Nr XXXV/225/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Sicko Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:15:48
Uchwała Nr XXXV/224/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Rybaki Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:14:40
- dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:13:37
- dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:13:33
Uchwała Nr XXXV/223a/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Nętkowo Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:12:33
Uchwała Nr XXXV/223a/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Nętkowo Marta Piechota Kondela 2017-09-27 12:11:51
Uchwała Nr XXXV/223/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Pomień. Marta Piechota Kondela 2017-09-27 11:50:35
Uchwała Nr XXXV/223/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w miejscowości Pomień. Marta Piechota Kondela 2017-09-27 11:47:10