herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR CDXXIV.711.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Recz na 2019 rok Danuta Kucharczyk 2018-12-14 07:53:48
Zarządzenie Nr 165/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wykonania uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 5 grudnia 2018 r. Justyna Zając 2018-12-13 08:55:47
Zarządzenie Nr 164/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-12-13 08:54:22
Zarządzenie Nr 163/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Justyna Zając 2018-12-13 08:53:06
Zarządzenie Nr 162/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-12-13 08:51:54
Zarządzenie Nr 161/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka do stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu. Justyna Zając 2018-12-13 08:50:37
Zarządzenie Nr 160/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu dnia wolnego od pracy i ustalenia dodatkowego terminu jego odpracowania. Justyna Zając 2018-12-13 08:49:02
Zarządzenie Nr 159/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-12-13 08:47:32
Zarządzenie Nr 158/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-12-13 08:46:21
Zarządzenie Nr 157/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-12-13 08:45:15
Zarządzenie Nr 157/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-12-13 08:37:39
Zarządzenie Nr 157/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-12-13 08:33:54
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola prowadzonych przez Gminę Recz w 2019 roku Marta Piechota Kondela 2018-12-11 13:02:16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-12-11 13:01:54
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola prowadzonych przez Gminę Recz w 2019 roku Marta Piechota Kondela 2018-12-10 13:54:42
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola prowadzonych przez Gminę Recz w 2019 roku Marta Piechota Kondela 2018-12-10 13:54:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 165/2018 Karolina Kawecka 2018-12-06 15:03:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 164/2018 Karolina Kawecka 2018-12-06 15:02:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 159/2018 Karolina Kawecka 2018-12-04 11:28:44
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola prowadzonych przez Gminę Recz w 2019 roku Marta Piechota Kondela 2018-12-03 14:23:11
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola prowadzonych przez Gminę Recz w 2019 roku Marta Piechota Kondela 2018-12-03 14:23:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-12-03 09:58:58
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-12-03 09:58:40
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-12-03 09:58:26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-12-03 09:58:15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-12-03 08:59:29
PROTOKÓŁ Nr L/18 z przebiegu obrad L sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 16 listopada 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-11-30 08:23:57
PROTOKÓŁ Nr L/18 z przebiegu obrad L sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 16 listopada 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-11-30 08:23:29
PROTOKÓŁ Nr L/18 z przebiegu obrad L sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 16 listopada 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-11-30 08:23:12
Zarządzenie Nr 150/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu Justyna Zając 2018-11-29 09:30:42
Zarządzenie Nr 152/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 146/2018 Burmistrza Recza z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Justyna Zając 2018-11-29 09:29:57
Zarządzenie Nr 152/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 146/2018 Burmistrza Recza z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Justyna Zając 2018-11-29 09:29:00
Zarządzenie Nr 151/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-11-29 09:25:47
Zarządzenie Nr 150/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu Justyna Zając 2018-11-29 09:24:17
Zarządzenie Nr 150/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Przedszkola Miejskiego w - dokument usunięty Justyna Zając 2018-11-29 09:23:43
Zarządzenie Nr 150/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Przedszkola Miejskiego w - dokument usunięty Justyna Zając 2018-11-29 09:23:11
Zarządzenie Nr 149/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-29 09:08:55
Zarządzenie Nr 148/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-29 09:06:56
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę dz. nr 53/20 obręb 0008 Recz Karolina Kawecka 2018-11-28 13:23:01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-26 13:23:28