herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-08-22 12:35:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-08-22 12:33:07
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 86/8 Recz ul. Złota Karolina Kawecka 2018-08-22 11:09:35
Wytyczne na rok 2019 ( Zarządzenie, formularze) Grzegorz Robaczek 2018-08-21 15:01:34
Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy i miasta Recz w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-152/18 z dnia 25.07.2018 r. Marta Piechota Kondela 2018-08-20 13:20:06
Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy i miasta Recz w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-152/18 z dnia 25.07.2018 r. Marta Piechota Kondela 2018-08-20 13:19:54
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:12:44
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:11:50
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:10:27
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:10:16
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:10:07
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:09:55
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:09:40
Polowanie na kaczki - KPM Przyjaciele Dorota Dziubczyńska 2018-08-16 14:13:42
obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 sierpnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej na działkach o numerze ewidencyjnym: 65/29, 1075 obręb Recz do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska. Marta Piechota Kondela 2018-08-13 14:08:50
obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 sierpnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej na działkach o numerze ewidencyjnym: 65/29, 1075 obręb Recz do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska. Marta Piechota Kondela 2018-08-13 14:08:16
Ogłoszenie o I pierwszym przetargu ustym nieograniczonym dz. 170/4 ul. Kolejowa Recz Karolina Kawecka 2018-08-09 13:06:58
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 4 lipca 2018 r. (uzupełnione 1 sierpnia 2018 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej elektroenergetycznej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami na działkach o numerze ewidencyjnych: 65/29 i 1075 położonych w obrębie Recz. Marta Piechota Kondela 2018-08-09 12:37:40
obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na fragmencie dz. ew. nr 432/10 obręb Recz Marta Piechota Kondela 2018-08-07 15:07:07
Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na fragmencie dz. ew. nr 432/10 obręb Recz Marta Piechota Kondela 2018-08-02 10:27:38
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na fragmencie dz. ew. nr 432/10 obręb Recz Marta Piechota Kondela 2018-08-02 10:27:06
Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania inspektora Ochrony Danych Osobowych. Justyna Zając 2018-07-27 12:15:34
Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-07-27 12:08:14
Zarządzenie Nr 87/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-07-27 12:07:19
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "WAKACJE POD CHMURKĄ" Grzegorz Robaczek 2018-07-26 09:32:24
Polowania - KŁ Rogacz Dorota Dziubczyńska 2018-07-23 15:20:57
Ogłoszenie i przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 86/8 obręb Recz ul. Złota Karolina Kawecka 2018-07-20 11:22:14
Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-07-19 13:46:56
Zarządzenie Nr 85A/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz 2018 rok. Justyna Zając 2018-07-19 13:46:04
Postanowienie Burmistrza Recza - Na podstawie art. 97 § 2, oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) postanawiam podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz. Grzegorz Robaczek 2018-07-16 09:59:56
Postanowienie Burmistrza Recza - Na podstawie art. 97 § 2, oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) postanawiam podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz. Grzegorz Robaczek 2018-07-16 09:58:12
Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem, pochodzącym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-07-13 12:09:29
Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do przyznania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Recz. Justyna Zając 2018-07-13 12:08:12
Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu Justyna Zając 2018-07-13 12:01:41
Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-07-13 12:00:26
Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-07-13 11:58:15
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-07-12 11:23:37
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-07-12 11:23:15
UCHWAŁA NR XLVII/242/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:41:00
UCHWAŁA NR XLVII/241/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:40:39