herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:35:31
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:35:07
Sesja XXXV/17 Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:34:26
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017 - Wybór dostawcy materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach Projektu "Aktywna Integracja w Gminie Recz" realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Grzegorz Robaczek 2017-09-06 07:39:41
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 65/63 obręb Recz Martyna Olejarnik 2017-09-06 07:36:55
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 100/91 obręb Recz Martyna Olejarnik 2017-09-06 07:36:23
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-05 15:26:11
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-09-05 15:26:02
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-05 15:25:58
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-05 15:25:52
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-05 15:25:22
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-05 15:25:17
zapytanie ofertowe MGOPS - udzielenie schronienia bezdomnym / potrzebującym Justyna Zając 2017-08-31 15:08:20
zapytanie ofertowe MGOPS - udzielenie schronienia bezdomnym / potrzebującym Justyna Zając 2017-08-31 15:04:03
Remont drogi dojazdowej przy Przedszkolu Miejskim w Reczu zgodnie z załączonym projektem technicznym. Marta Piechota Kondela 2017-08-31 14:52:25
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SULIBORKU Dorota Dziubczyńska 2017-08-31 10:09:09
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POMIENIU Dorota Dziubczyńska 2017-08-31 10:08:41
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego na działkach o numerze ewidencyjnym 1/8, 31, 58 obrębSłutowo, gmina Recz Justyna Zając 2017-08-29 15:29:02
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 13:51:24
Danuta Kucharczyk 2017-08-25 13:51:18
Zamówienie Publiczne Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora Marta Piechota Kondela 2017-08-25 12:33:59
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 12:05:36
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 12:04:44
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 12:04:04
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 12:03:53
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 12:03:31
Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:11:54
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:11:18
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:11:06
Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:10:48
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:10:39
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:10:33
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:09:59
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:09:54
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:09:44
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:09:38
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:08:44
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:08:13
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:08:05
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2017-08-25 08:07:09