herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 151/2018 Karolina Kawecka 2018-11-23 13:40:04
Wiesław Łoński - Burmistrz Recza - na koniec kadencji Grzegorz Robaczek 2018-11-22 14:49:26
Pawłowski Piotr Grzegorz Robaczek 2018-11-22 14:45:32
Zarządzenie Nr 147/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-11-22 11:42:35
Zarządzenie Nr 146/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Justyna Zając 2018-11-22 11:40:53
Zarządzenie Nr 145/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-22 11:35:44
Zarządzenie Nr 144/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-22 11:30:10
Zarządzenie Nr 143/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-22 11:28:12
Zarządzenie Nr 142/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-22 11:26:55
Zarządzenie Nr 141/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planó finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-22 11:24:21
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji przez Burmistrza Recza (zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 t.j. Dz. U. z 2018 poz. 992 ze zm.) ), nakazującej posiadaczowi odpadów Panu Stefanowi Ślęzakowi usunięcie odpadów z miejsca nie przeznaczonego do ich składowania; na nieruchomości położonej w m. Recz , działka ewidencyjna nr 146/3 będącej we władaniu wyżej wymienionego. Grzegorz Robaczek 2018-11-22 11:07:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 147/2018 Karolina Kawecka 2018-11-21 14:29:56
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 170/4 ul. Kolejowa Karolina Kawecka 2018-11-21 14:27:38
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. Grzegorz Robaczek 2018-11-21 08:35:17
Komisja Rewizyjna Grzegorz Robaczek 2018-11-21 08:35:15
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Rekreacji i Spraw Socjalnych. Grzegorz Robaczek 2018-11-21 08:35:14
Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Grzegorz Robaczek 2018-11-21 08:35:12
Rada Grzegorz Robaczek 2018-11-21 08:35:01
UCHWAŁA NR L/252/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU Z DNIA 16 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok Danuta Kucharczyk 2018-11-20 12:47:30
UCHWAŁA NR L/252/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU Z DNIA 16 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok Danuta Kucharczyk 2018-11-20 12:45:08
Sesja L Danuta Kucharczyk 2018-11-20 12:43:48
KONSULTACJE SPOŁECZNE - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK Dorota Dziubczyńska 2018-11-20 10:51:34
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:30:25
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:30:19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:30:10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:30:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:29:29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:29:09
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:28:57
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-16 14:59:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-16 14:58:44
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-16 14:58:37
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-16 14:58:20
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-16 14:58:08
OGŁOSZENIE - Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,7 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-11-15 10:34:10
OGŁOSZENIE - Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,7 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-11-15 10:33:45
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - FORMAT PDF Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:09:07
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - FORMAT DOC Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:08:56
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT PDF Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:08:34
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT PDF Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:08:33