herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLV sesją Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:08:14
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:07:05
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:06:31
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:05:01
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:04:21
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:02:53
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-06-27 15:37:00
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-06-27 15:36:55
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-06-27 15:23:01
Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-06-27 12:54:15
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-06-27 12:53:05
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Justyna Zając 2018-06-27 12:04:41
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Justyna Zając 2018-06-27 12:04:30
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Justyna Zając 2018-06-27 11:51:06
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Justyna Zając 2018-06-27 11:50:56
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Justyna Zając 2018-06-27 11:50:47
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Justyna Zając 2018-06-27 11:47:06
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Justyna Zając 2018-06-27 11:46:57
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Justyna Zając 2018-06-27 11:46:47
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Justyna Zając 2018-06-27 11:46:33
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Justyna Zając 2018-06-27 11:46:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza: Postanowieniem z dnia 25.06.2018 znak: BM 6220.1-10.2018 zawiesił wszczęte w dniu 11 maja 2018r., postępowanie administracyjne (znak: BM.6220.01.2018) na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno. Grzegorz Robaczek 2018-06-27 08:17:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza: Postanowieniem z dnia 25.06.2018 znak: BM 6220.1-10.2018 zawiesił wszczęte w dniu 11 maja 2018r., postępowanie administracyjne (znak: BM.6220.01.2018) na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno. Grzegorz Robaczek 2018-06-27 08:16:36
Petycja do Rady Miejskiej w Reczu 07.06.2018r. Grzegorz Robaczek 2018-06-26 09:32:18
Petycja do Rady Miejskiej w Reczu 07.06.2018r. Grzegorz Robaczek 2018-06-25 15:07:34
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:57:03
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:43:29
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:43:13
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:43:04
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:42:42
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:42:33
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:42:29
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:42:22
Szacowanie strat w uprawach w związku z suszą Dorota Dziubczyńska 2018-06-21 15:01:08
Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu Justyna Zając 2018-06-19 12:36:19
Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu Justyna Zając 2018-06-19 12:33:57
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-06-15 07:47:58
Piotr Bohdziewicz 2018-06-14 11:44:26
Piotr Bohdziewicz 2018-06-14 11:41:48
Piotr Bohdziewicz 2018-06-14 11:15:48