herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT DOC Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:08:23
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT DOC Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:08:21
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT DOC Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:02:54
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT PDF Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:02:54
Wzory oświadczeń majątkowych za rok 2018 Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:02:43
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-11-14 11:33:54
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-11-14 11:33:36
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-11-14 11:33:35
Statut Gmin Recz Grzegorz Robaczek 2018-11-13 15:18:06
UCHWAŁA NR XLVIII/250/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Recz. Grzegorz Robaczek 2018-11-13 15:17:52
Zarządzenie Nr 140/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-13 10:34:41
Zarządzenie Nr 139/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-13 10:33:40
Zarządzenie Nr 138/2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-11-13 10:32:22
PROTOKÓŁ Nr XLIX/18 z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 24 października 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-11-07 14:32:46
PROTOKÓŁ Nr XLIX/18 z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 24 października 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-11-07 14:32:20
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-11-07 14:30:18
PROTOKÓŁ Nr XLIX/18 z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 24 października 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-11-07 14:30:14
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-11-07 14:29:49
PROTOKÓŁ Nr XLIX/18 z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 24 października 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-11-07 14:29:27
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2018-11-06 14:50:13
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na: Remoncie skrzyżowania istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 relacji Recz - Gorzów Wielkopolski z rzeką Ina polegającego na zabezpieczeniu gazociągu oraz umocnieniu dna i skarpy cieku. Grzegorz Robaczek 2018-11-06 14:50:09
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na: Remoncie skrzyżowania istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 relacji Recz - Gorzów Wielkopolski z rzeką Ina polegającego na zabezpieczeniu gazociągu oraz umocnieniu dna i skarpy cieku. Grzegorz Robaczek 2018-11-06 14:49:50
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na: Remoncie skrzyżowania istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 relacji Recz - Gorzów Wielkopolski z rzeką Ina polegającego na zabezpieczeniu gazociągu oraz umocnieniu dna i skarpy cieku. Grzegorz Robaczek 2018-11-06 14:49:31
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2018-11-06 14:49:00
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA RECZA II TURA Grzegorz Robaczek 2018-11-05 09:24:48
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RECZU Grzegorz Robaczek 2018-11-02 14:47:29
Polowania - KŁ Rogacz Dorota Dziubczyńska 2018-10-31 12:57:20
Polowania - KŁ Rogacz Dorota Dziubczyńska 2018-10-31 11:52:09
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym dz. nr 86/8 Recz ul. Złota Karolina Kawecka 2018-10-31 08:57:41
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 86/8 ul. Złota Karolina Kawecka 2018-10-31 08:56:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 138/2018 Karolina Kawecka 2018-10-30 15:14:40
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LISTOPADA 2018 R. Grzegorz Robaczek 2018-10-30 08:51:54
Wyliczenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Grzegorz Robaczek 2018-10-29 15:08:20
Zarządzenie Nr 137/2018 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie przekazania specjalistycznego sprzętu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-10-29 14:37:56
Zarządzenie Nr 136/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-10-29 14:35:11
Zarządzenie Nr 135/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-10-29 14:34:03
Protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Sołectw Suliborek, Rybaki, Wielgoszcz i Słutowo w sprawie inwestycji Przebudowa i modernizacja fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek Grzegorz Robaczek 2018-10-29 13:19:07
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIX sesji Danuta Kucharczyk 2018-10-26 13:14:17
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIX sesji Danuta Kucharczyk 2018-10-26 13:14:16
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIX sesji - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-10-26 13:14:10